Hvem er vi

 • Knut Olav Grønby

  Knut Olav er daglig leder, og en av tre eiere av bedriften. Han har også hovedansvaret for lager- og logistikkfunksjonen i selskapet.

  Knut Olav har 25 års erfaring fra grafisk bransje.

  Tlf: 9001 2535 Send e-post
 • Bjarne Rålm

  Bjarne er Partner, og en av tre eiere av bedriften. Han har ansvar for selskapets totale markedsaktiviteter. I tillegg har han et spesielt ansvar for en del av selskapets større kunder. Bjarne har 30 års erfaring fra grafisk bransje, og er utdannet markedsøkonom.

  Tlf: 9529 6929 Send e-post
 • Oddne Aase

  Oddne er Partner, og en av tre eiere av bedriften. Han har ansvar for selskapets totale salgsaktiviteter. I tillegg har han et spesielt ansvar for en del av selskapets større kunder. Oddne har 20 års erfaring fra grafisk bransje, og er utdannet siviløkonom.

  Tlf: 9004 7282 Send e-post
 • Fredrik Nyborg

  Fredrik er ansatt som Key Account Manager, og har sitt daglige virke og fokus mot vår stadig voksende kundeportefølje.. Fredrik er utdannet ved både Høgskolen på Lillehammer, samt ved Inholland University of Applied Sciences. Med over 10 års erfaring i næringen, bistår han våre kunder med rådgivning, løsninger og oppfølging.

  Tlf: 4849 7909 Send e-post
 • Lars Weckhorst

  Lars er konsulent på nysalg innenfor dagligvare og faghandel. Han har ansvar for etablering av ny portefølje innenfor vårt kjedekonsept. Lars har jobbet med salg og ledelse i hele sitt yrkesaktive liv.

  Tlf: 9084 4041 Send e-post
 • Christine Gregory

  Christine har ansvaret for regnskap og økonomi.

  Christine har 30 års erfaring fra ulike bransjer.

  Send e-post
 • Peter A. Lund

  Peter er vår grafiske designer og utdannet typograf. Han har jobbet i grafisk bransje siden 1986. Og har bred kunnskap innen grafisk produksjon, samt god kompetanse på de fleste produksjonsteknikker.

  Tlf: 4004 7730 Send e-post