Etiketter

Vi leverer etiketter til alle bruksområder

Vi leverer alle kjente etikettkvaliteter og innehar ekspertise som hjelper deg til å velge riktig etikett til rett bruksområde.

Eksempler på hva vi leverer:

  • Reklameetiketter – Papir, vinyl, lakkert, 4 farger
  • Laseretikketter- adressering og merking
  • Thermoetiketter – gods og distribusjon
  • Spesialetiketter – Sykehus/laboratorier,
  • Integrerte etiketter i blanketter og trykksaker