PRINTINFORM PROFIL OG GRAFISK TOTALLEVERANDØR

Din totalleverandør av profil og grafiske tjenester.

Printinform leverer bedriftsmarkedet løsninger som bidrar til å effektivisere og profilere kundens kommunikasjon. Vårt hovedfokus er rettet mot å tilby markedet produkter og tjenester hvor man printer ønsket informasjon på et materiale – det være seg papir, kartong, plast, stoff, bekledning e.l.

Med hovedsete i Oslo, består selskapet av en gruppe erfarne fagfolk. Vi håndterer funksjoner som salg, kundeservice, produkt- og prosjektutvikling, innkjøp, logistikk/ distribusjon og prosjektstyring.

Vi er Fleksible, kreative, med kundene i fokus.
Printinform AS arbeider aktivt mot butikkjeder, faghandel, små og store kunder i det norske og nordiske markedet. Selskapet har gjennom mange år opparbeidet god kompetanse innenfor de produkt- og tjenesteområder vi markedsfører.