ELKJØP

ELKJØP

Printinform  har en høy service og regjeringsproposisjon. 

De er pålitelig og leverer god kvalitet. 

En god og trofast samarbeidspartner for både Elkjøp og Lefdal gjennom mange år.

Vennlig hilsen/Kind regards

Martine Grønlund

Graphic Design Manager