Roche

Roche

Vi har benyttet oss av Printinforms tjenester over mange år og er svært fornøyd med det de leverer. De er meget fleksible og profesjonelle, forstår våre behov og har en tett dialog med oss. Oppdragene løses i henhold til våre forventninger, og til avtalt tid. Vi kan varmt anbefale Printinform til andre selskaper!

Kristian Aune-Jensen
Head of Marketing & Customer Support
Diabetes Care

Roche Diagnostics Norge AS