DIALOGMARKEDSFØRING OG PRINT

DIALOGMARKEDSFØRING OG PRINT

Dialogmarkedsføring kjennetegnes av direkte kontakt mellom tilbyder og det som potensielt kan bli en kunde. Denne typen markedsføring åpner for et tettere bånd, og en personlig tilknytning. Her er det med andre ord store muligheter for å skape nye kundeforhold, og pleie eksisterende.

Personlig og kostnadseffektivt

Ved å henvende deg direkte til kunden slipper du eventuelle fordyrende mellomledd, og har muligheten til å fokusere på det du vet din kunde har behov for.

 

Inviter til “Dialogmarkedsføring” på mobil og web, og etabler smarte kampanjer som betjener kunder automatisk.

Dialogmarkedsføring

 

  • Enkelt å produsere egne nyhetsbrev med tilpassede maler
  • Personalisert budskap
  • Automatisk splitt-testing
  • Benytt respons rapportering til å styre aktivitetene
  • Effektivt samarbeid mellom markedsavdeling og lokale brukere
  • Knyttes enkelt til personlige websider og personlige printdokumenter

Mange muligheter

Dialogmarkedsføring betyr mange muligheter.
Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dialogmarkedsføring i Oslo-området.